COVID-19 – procedury w Chill City

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w przypadku wystąpienia objawów takich jak kaszel, gorączka, katar lub przebywania w ciągu ostatnich 14 dni w kraju o podwyższonym zagrożeniu epidemiologicznym, prosimy o przełożenie konsultacji lekarskich i wizyt fizjoterapeutycznych na późniejsze terminy. Odradzamy również wizyty osobom starszym oraz chorym na dodatkowe choroby przewlekłe.

Procedury na czas przed wykonaniem usługi:

 1. Przed wykonaniem usługi przeprowadzamy wywiad telefoniczny, którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę.
 2. Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne). Osoba towarzysząca musi być zabezpieczona analogicznie jak pacjent.
 3. Grafik pracy jest tak ułożony, że przerwy pomiędzy kolejnymi pacjentami będą wynosiły od 15 – 30 minut, by nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu z kolejnymi pacjentami. Jeśli jednak już taka sytuacja będzie miała miejsce, prosimy o zachowanie 2m odległości.
 4. Prosimy o ograniczenie poruszania się po gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 5. Pacjent przy wejściu do gabinetu dezynfekuje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne.
 6. W przypadku usług świadczonych w domu pacjenta, nasi fizjoterapeuci przed wejściem do pomieszczenia będą zakładać maseczkę, przyłbice, rękawiczki (zależnie od potrzeb).
 7. Pacjent używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Pacjent przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami.
 9. Opiekun małoletniego używa maseczek zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzymuje bezpieczny dystans w trakcie trwania zabiegów.

Procedury w trakcie wykonywania usługi:

 1. W stosunku do pacjentów:
  • Obowiązkowe noszenie maseczek przez pacjentów.
  • Zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zabiegów.
 2. Związane z warunkami pracy
  • W celu zapewnienia bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w gabinecie, na jedną osobę przypada przynajmniej 15 m2 (nie wliczając osoby świadczącej usługę).
 3. W stosunku do pracowników gabinetu
  • Obowiązkowe noszenie maseczek medycznych bądź przyłbic przez fizjoterapeutów, oraz rekomendowane noszenie rękawiczek jednorazowych.

Procedury wykonywane po wizycie:

 1. Po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska (wszystkich przedmiotów z którymi pacjent miał kontakt w trakcie zabiegu – w tym leżanka, przybory i przyrządy do ćwiczeń, ewentualne elementy urządzeń zabiegowych).
 2. Od zakończenia dezynfekcji odbywać się będzie wywietrzenia pomieszczenia przed przyjęciem następnego pacjenta.