Fizjoterapia

Samo się nie zrobi

Regularne wizyty u fizjoterapeuty stanowią integralny element kompleksowej opieki zdrowotnej, przyczyniając się do skuteczniejszego leczenia, minimalizacji ryzyka powrotu dolegliwości oraz poprawy ogólnej jakości życia pacjenta.

Pakiet sesji z fizjoterapeutą zaczynamy od przygotowania indywidualnego planu fizjoterapii, ustalamy główne obszary wymagające wsparcia, stawiamy cele i określamy zakres czasowy fizjoterapii. 
Regularne wizyty umożliwiają nam śledzenie postępów pacjenta. Dzięki temu możemy dostosować techniki, ćwiczenia i intensywność terapii, aby efektywnie odpowiadać na aktualne potrzeby i zmiany w stanie zdrowia.

W skład pakietu wchodzą 5 lub 10 wizyty u fizjoterapeuty, indywidualny plan terapii, zestaw ćwiczeń do wykonywania samodzielnie oraz materiały edukacyjne i konsultację ergonomii miejsca pracy. 

Najlepiej by wizyty odbywały się w odstępie około 7 – 14 dni. Jednorazowa wizyta trwa ok. 60 minut.


KOSZTY:

  • Koszt pakietu 5ciu wizyt: 675 zł płatne jednorazowo
  • Koszt pakietu 10ciu wizyt: 1200 zł płatne jednorazowo
Physiotherapist performing a neck and shoulder treatment on a patient in a serene spa setting